Abistavad dokumendid

Eelarvetabeli Näidis

Selleks, et oma tulusid ja kulusid paremini kontrollida oleme loonud kuu põhise eelarve näidise. Antud tabelit saab iga kasutaja ise modifitseerida vastavalt soovile ja vajadusele. Meie soovitus on olla enda vastu aus ning panna kirja nii võimalikud kulud kui ka tulud.

Ühise Eelarvetabeli Näidis

Eelarvet saab edukalt pidada ka ühiselt! Antud tabelisse olema koondanud ühise eelarve, kuhu oleme juurde lisanud ka passiivsete sissetulekute kui ka säästmise osas. Jällegi on võimalik antud tabelit vastavalt vajadusele modifitseerida.

Ühise eelarvetabeli näidis

Üleandmisakti põhi

Vara üürides on lisaks üürilepingu sõlmimisele oluline osapoolte vahel allkirjastada ka vastuvõtmis- kui ka üleandmisakt. Osapoolte vahel tekkivate võimalike vaidluste korral on seisukorra osas hea, kui see on kirjalikult fikseeritud.

Selleks on võimalik meie kaudu soetada üleandmis-vastuvõtmisakti põhi, mille hinnaks on 20 eurot. Võta meiega ühendust põhja soetamiseks!

Lepingute / dokumentide põhjad

Meie oleme koostanud dokumentide põhjad, et Sina sellele aega raiskama ei peaks!

Selliste dokumentide hulka käivad näiteks:

1) Juriidiliste dokumentide põhjad (sh üürileping jpm);
2) Exceli tabelid alates tasuvusarvutustest kuni äriplaanideni välja.

Täpsema info saad meiega ühendust võttes!

Tasuta kasutamise lepingu põhi

Soovid oma tegevusega vaikselt ettevõtte alla liikuda, aga vara on veel eraisiku nimel? Siinkohal tuleb appi tasuta kasutamise leping, mis sõlmitakse eraisiku ja ettevõtte vahel. Lepingu eesmärk on anda vara igapäevane haldamine ettevõtte alla.

Meie kaudu on võimalik soetada juriidiliselt korrekne tasuta kasutamise lepingu põhi, mille hinnaks on 40 eurot. Võta meiega ühendust põhja soetamiseks!