Privaatsus ja Vastutus

Vastutus

1.1 Veebilehe teekondfinantsvabaks.ee isikuandmete vastutav Töötleja on TFV Kodud OÜ (registrikood 16335197) asukohaga Priisle tee 30-20, Tallinn, 13914, Harjumaa, telefoninumbriga +372 545 22 222 ja e-posti aadressiga [email protected].

1.2 Kasutades teekondfinantsvabaks.ee Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.

1.3 Veebileht teekondfinantsvabaks.ee kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.

1.4 Veebileht ei tegele investeerimisnõu andmisega ega õigusnõustamisega. Tarbija vastutab ise otsuste eest, mis ta lehel leitud informatsiooni baasil teeb.

Privaatsus

2.1 Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav Töötleja TFV Kodud OÜ. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2.2 Veebilehe kaudu kogume järgmiseid üldiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel isiku nimi ja e-posti aadress ning 2) üldine anonüümne statistika Veebilehe külastatavuse kohta.

2.3 Veebileht kasutab küpsiseid (Cookies) ja kogub informatsiooni Veebilehe külastajate kohta Google Analytics kaudu. Tarbija saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Sellisel juhul aga Veebileht ei pruugi korrektselt toimida. Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/

2.4 Tarbija annab Veebilehel oma isikuandmeid sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (Tellimuste haldamine, Toodete kohaletoimetamine, Toodete ja maksete tagastamine). Veebileht töötleb Tellimuste haldamisel ja Toodete kohaletoimetamisel järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber (füüsiline toode), e-posti aadress (digitaalne toode), kauba kohaletoimetamise aadress, pangakonto number, ostuajalugu.

2.5 Isikuandmeid nagu nimi, e-posti aadress ning telefoninumber, töödeldakse selleks, et lahendada Toodete müügi ja Teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. E-posti aadressi kasutatakse ka arvete saatmiseks ning telefoninumber on vajalik pakiautomaati jõudnud kauba kohta teavituse edastamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Andmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

2.6 Kui Tarbija soovib tellimuse vormistada ettevõttele, siis säilitatakse raamatupidamise tarbeks ettevõttega seotud info (ettevõtte nimi, aadress, e-posti aadress, ettevõtte kontaktisiku nimi ja telefoninumber). Ettevõtte kontaktandmeid ei jagata kolmandate osapooltega. Andmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

2.7 Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku. Veebileht saadab Tarbijale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Tarbija on selleks avaldanud soovi sisestades Veebilehel e-posti aadressi või andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks või kui teated on seotud juba sooritatud ostudega.

2.8 Veebilehele on lisatud Google Analytics ja Facebook Pixel.

Andmekaitse ja -säilitamine

3.1 Juurdepääs isikuandmetele on Veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmeid ei salvestata töötajate arvutitesse.

3.2 Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Veebilehel on kasutusel järgmised turvameetmed: andmevahetus e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL), e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet, luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi.

3.3 Isikuandmete edastamine Veebilehe volitatud töötlejatest Vastuvõtjatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebilehe ja volitatud Töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud Töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

3.4 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Veebilehe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel. Klienditoega saab ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile [email protected].

3.5 Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud Toodetest ja Teenustest ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks, raamatupidamistoimingute tegemiseks ning muuhulgas tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

3.6 Maksete ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

3.7 Tarbijal on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult. Isikuandmete kustutamiseks või nende töötlemise piiramiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustutata ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

3.8 TFV Kodud OÜ on isikuandmete vastutav Töötleja, TFV Kodud OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Autoriõigus

4.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja TFV Kodud OÜ.

4.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis, kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

4.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.