Miks me seda kõike teeme?!

Üldjuhul on inimestel vaja eesmärki, mille suunas tegutseda ja sellest tulenevalt oleme ka meie korduvalt mõelnud, et miks me investeerimisega tegeleme. Kuna investeerimine on kui maratoni jooks, siis peab olema paigas pikaajaline plaan, et ühel päeval finišisse jõuda. Aga mis on meie jaoks finiš sellel teekonnal ja mis on meie MIKS investeerimise teekonnal?

Siinkohal mainime ära, et MIKS küsimust on suurepäraselt oma raamatus kirjeldanud Simon Sinek, kelle kirjutatud raamat “Start with why?” on kindlasti üks lugemine, mida julgeme 100% soovitada. Raamat aitab lahti mõtestada ja mingid eesmärgid paremini perspektiivi panna.

Teatud tegevuste puhul võivad olla sarnaste eesmärkide saavutamisel inimestel väga erinevad motiivid ja sellest tulenevalt ka erinev põhjus, MIKS antud tegevust tehakse. Alljärgnevalt räägime oma eesmärkidest ja loodame jagada ideid, mis aitaks Sul oma eesmärke paremini kaardistada ja seeläbi ka saavutada.

1. Ajaline vabadus

Meie peamine MIKS investeerimisega tegelemiseks on saavutada rahaline sõltumatus ja seeläbi olla vabad otsustamaks, mida me soovime oma ajaga teha. Aeg on ressurss, mida taastada ei saa ja seda juurde samuti ei teki. Sellepärast olemegi võtnud eesmärgiks, et läbi rahalise sõltumatuse saame rohkem aega pühendada tegevustele, mis tekitavad positiivse emotsiooni nii teistele kui ka meile endile.

Need tegevused on meie jaoks näiteks järgmised:

  1. Perekondlikud tegevused. Saame veeta rohkem aega lähedaste inimestega. Et pere ja lähedased on meie jaoks number 1 prioriteet elus, siis oleme seadnud selle ka enda peamiseks eesmärgiks – võimalikult palju kvaliteetaega oma lähedastega! Hetkel me pigem peame tegema kompromisse teatud juhtudel ühise aja arvelt, kuid kindel siht on siiski silme ees, MIKS oleme hetkel nõus neid mööndusi tegema.
  2. Ühised tegevused. Võimalus minna puhkusele, kui me seda ise soovime. Ei ole vaja ilmtingimata oodata tööandja luba puhkuse osas. Ei ole vaja mõelda, kuidas kõige efektiivsemalt 28 lubatud puhkusepäeva aastas maksimeerida. Saad puhata siis, kui päriselt seda tahad ja vajad!
  3. Lühemad töönädalad. Teha lühemaid töönädalaid, näiteks oma põhiliste toimetustega tegeleda 5 päeva asemel 3 päeva nädalas. *Aga siinkohal tasub ära mainida, et hetkel töötame väga pikki töötunde ja 6 korda nädalas. Jällegi, keskendume pikale vaatele ja sellele, mis meid lähitulevikus ees ootab! Samas aga oskame nautida ja hinnata praegust VÄGA tegusat aega – otsime selles kiires elutempos pidevalt uusi võimalusi arenemiseks ja see hoiab meid õigel kursil.
  4. Olla vaba oma igapäevaste toimingute planeerimisel. Olla oma aja peremees – see on miski, millest mõlemad unistame!

2. Finantsiline turvatunne

Meie teine MIKS on finantsilise turvatunde loomine. Olles küll oma teekonna alguses, on korras rahaasjad meil võimaldanud rahulikult magada. Samuti pole me oma suhte jooksul pidanud vaidlusi pidama raha teemal, kuna eelarved on korras ja kõik soovitud tegevused on saanud tehtud.

Riskide hajutamiseks soovime, et meie sissetulekud pärineksid mitmest kohast. Tänasel hetkel moodustab osa meie sissetulekust palgatöö. Kui kaks aastat tagasi oli palgatöö osakaal väga suur, siis ajapikku on see osakaal oluliselt vähenenud. Peamiselt on seda mõjutanud asjaolu, et oleme omale juurde loonud mitmeid erinevaid sissetulekuid. Tänaseks hetkeks on meil kahepeale üksteist!!! erinevat sissetulekuallikat, mis omakorda jagunevad aktiivseteks ja passiivseteks.

Meie aktiivsed sissetulekud lisaks palgatööle on erialaste loengute andmine, konsultatsiooni- ja koolitusteenus. Eesmärgiks on tänasel hetkel oma sissetulekuid maksimaalselt kasvatada.

Meie passiivsed sissetulekud on dividendi tulu aktsiatelt, laenude ja võlakirjade intressid, korterite üürimisest saadav üüritulu.

Kokkuvõtlikult oleme praegu maksimaalselt suurendanud oma sissetulekuid, et seda raha kasutada passiivsete sissetulekute suurendamiseks. Samuti oleme reinvesteerinud saadavad passiivsed tulud, mis omakorda kajastub liitintressi efektina.

3. Saavutusvajadus ehk eesmärkide täitmine ja enese ületus

Kolmas MIKS on meil saavutusvajadus. Nimelt on meil selle teekonna käigus tekkinud omamoodi hasart, et kuhu me oma teadlike rahaasjadega välja jõuame. Olles juba paari aastaga jõudnud kahepeale neljakohalise passiivse tuluni, siis see omakorda motiveerib meid üha rohkem edasi liikuma.

Tegelikult kogu MIKS taga on peamine põhimõte see, et su MIKS peab olema piisavalt detailset lahti mõtestatud ja nö sisse kodeeritud, et suudaksid ka raskematest hetkedest nii läbi minna, et jääksid oma peamistele ideoloogiatele kindlaks.

Miks ka mõningatel inimestel on kuidagi kergem justkui raskustest läbi minna, on kindlasti seotud sellega, et see kaugem eesmärk on nende jaoks olulisem, kui lühiajaline võidutunne.

Ükskõik, kas me räägime rahalisest edust, trennis käimisest, tervislikult toitumisest või viiuli õppimisest – oluliselt suurem on tõenäosus eduks, kui põhjused millegi tegemiseks on nö non-negotiable.

Julgeme väita, et meie MIKS investeerimisel on nii paigas, et tegelikkuses see teekond, mis osadele võib tunduda justkui ohverdusena, tundub meile endile lihtsa ja loogilisena. Ei ole ületamatu raskus teenida lisasissetulekut ja lõvi osa sellest edasi investeerida, kui keskenduda sellele suurele pildile (mida meie ka teeme).

On tegevusi ja väljakutseid, mida kohe kindlasti oleme valmis oma unistuste realiseerimise nimel tegema. Sellega aga käib kaasas ka oskus öelda teatud olukordadele ja situatsioonidele EI. Aga…

4. Mis on meie jaoks EI?

1. Oma tegevuse käigus oleme lähtunud teatud põhimõtetest, millest me kunagi üle ei lähe. Esimene põhimõte on, et me ei teeni tulu raskustesse sattunud inimeste pealt.

Kahjuks on meieni jõudnud mitmeid hädas olijaid, kes pakuvad väga alla turutingimuste “diile”, millest me alati viisakalt loobume. Meie eesmärk on rahatarkust jagada, mitte sellest endale justkui liigkasu tekitada.

2. Teiseks on meie tegevuse kasvuga lisandunud lähedasi ja sõpru, kes näiteks on nõus meie tegevusteks raha kaasama. Selliseid raha kaasamisi kaalume alati väga hoolikalt läbi. Üks asi on investeerida oma isiklikku raha, kuid hoopis teine asi on seda teha kellegi teise vahenditega. Ebamõistlikke riske me sellistes olukordades kindlasti võtta ei kavatse ja vahenditesse väljastpoolt oma rahakotti tuleb suhtuda eriti hoolikalt.

3. Samuti oleme oma investeeringutel üritanud lähtuda põhimõtetest, mis laiemas vaates propageeriksid jätkusuutlikku tegevust (näiteks investeeringud roheenergiasse, mitte fossiilkütuste tootjatesse). Pikas plaanis soovime veelgi rohkem tähelepanu pöörata sellele, et meie investeeringud oleksid positiivse mõjuga ka laiemale ühiskonnale.

Tasub meeles pidada, et investeerimine valdkonnana ei ole kunagi seotud vaid finantstarkuse omandamisega, vaid see käsitleb endas hulganisti muid aspekte, mis vajavad omandamist ja pidevat arendamist. Seega, meie soovitus oleks haarata “Start with why” raamat, panna paika oma MIKS, seejärel mõtestada oma MIKS lahti ja siis juba asuda suuremate eesmärkide suunas edasi liikuma!

Jäta Kommentaar