Miks meil on mitmeid sissetulekuallikaid?

Jaanuaris tegime oma Instagramis story, kus rõhutasime, kui oluline on omada rohkem kui ühte sissetulekuallikat. Kuna teema on väga aktuaalne, siis otsustasime oma mõtted kirja panna blogipostituse näol.

Ilma liigselt detailidesse minemata väikene eellugu. Muidu meediast lugedes erinevate tööandjate koondamistest arvad alati, et Sinu enda tööandja ju seda kindlasti ei teeks. Eriti kui tööalaselt kõik justkui sujub ning ettevõtte kasuminumbrid on märkimisväärsed. Aga alati ei ole ka see piisavaks garantiiks. Kuigi… palgatöö pidi ju nii kindel ja turvaline olema?! Am I right?!

Igatahes, nii ühel meist juhtuski. Ühel tavapärasel neljapäeval kutsuti kõik töötajad kontorisse kokku, et teatavaks teha koondatud inimeste nimed. Ja et sellest veel vähe oleks olnud, olid kõik inimesed koondatud päeva pealt! Siinkohal tasub ära mainida, et õnneks/kahjuks kumbki meist sellesse koondatud inimeste ringi ei kuulunud, aga kogu olukord pani ikka korralikult asja üle järele mõtlema.

Muidugi, tulid ära ka kommentaarid, et “no sul oleks ju eriti lihtne oma mitme sissetulekuallikaga…”. Jah, ilmselt meil olekski selles olukorras olnud kordades lihtsam, sest tõepoolest, tänasel päeval ei sõltu me enam vaid palgatööst saadavast tulust. Aga see aeg, energia ja eneseületus, mida me tänaseks päevaks oleme teinud, et jõuda sinna, kus oleme, pole olnud sugugi kerge!

Ühe päevaga on võimalik inimeselt tema tavapärane kindlustunne jalge alt tõmmata. See tähendab, et töötades kellelegi teisele, annad juba töölepingu allkirjastamise hetkest ära kontrolli oma igakuise sissetuleku üle. Mis ongi igati loogiline – sina teed tööd ja keegi teine maksab sinu tehtud töö ja panustatud aja eest.

Kindlasti ei ole kõik inimesed loodud ettevõtjateks ja suurteks investoriteks, kuid enda kindlustamisele peaksid küll kõik meist mõtlema.

Enda kindlustamisel on tegelikult mitu poolt. Jah, seaduse mõistes koondamine on kordades parem variant, kui nö “vallandamine”. Koondamisega käivad kaasas teatud “hüved”, mis on mõeldud selleks, et inimestel oleks võimalik tegeleda uue töö otsimisega. Kuid kes tagab selle, et just sellel ajahetkel, kui toimub koondamine, on tööturul just selliseid töökohtasid, mis Sind kõnetaksid? Sellist garantiid ei olegi võimalik anda. Mis tähendab seda, et ka seadusest tulenevaid hüvesid arvesse võttes on töötaja see, kes satub olukorda, kus lahendusi on vaja kiirelt. Eriti kiiret lahendust vajavad just need töötajad, kes enda kindlustamisele varasemalt mõelnud ei ole ja igakuised finantskohustused ootavad täitmist. Sellisel juhul tuleb võibolla valida töö, mis väga meelepärane pole aga raha on vaja..

Mida aga peame silmas enda kindlustamise all?

Tõepoolest, “ideaalmaailmas” võiksid kõigil olla lisaks palgatööst laekuvale tulule ka muud sissetulekuallikad, mis aitaksid headel aegadel sissetulekuid kasvatada ja samas oleksid ka varuväljapääsuks olukordades, kus kõik nii hästi ei ole.

Enamikel inimestel aga ei ole huvi lisaks palgatööle veel “rabeleda”, et lisa teenida. Mis jällegi, on täiesti aktsepteeritav! On täiesti okei ära elatuda vaid palgatööst saadavast tulust. Siin on “aga”…

Isegi, kui oled otsustanud ära elada vaid palgatöö tuluga, siis peaksid olema suuteline minimaalselt (!) endale tekitama hädaabifondi. Hädaabifondi mõte on hoida teatud summat raha just sellisteks olukordadeks nagu seda on koondamine. Meie oleme hädaabifondi korjanud 6 kuu keskmiste väljaminekute summa, mis annaks kõige halvemate stsenaariumite puhul meile 6 kuud rahulikku und.

Küll aga! Kui mitte mingisuguseid muid sääste ega investeeringuid ei oma, siis võib teatud olukordades olla mõistlik omada isegi rohkem, kui 6 kuu säästud.

See on meie hinnangul minimaalne kindlustunde tagamine, kuhu iga inimene võiks oma rahaasjadega jõuda.

Kui aga rääkida rohkemast, kui minimaalsest kindlustundest, siis tulevadki mängu kas lisaks teenitav tulu või investeerimine. Kui lisatulu teenimine üldjuhul nõuab aega, tahtmist ja pealehakkamist, siis investeerimisel on võimalik valida enda jaoks sobivad finantsinstrumendid, mis näiteks juba oma olemuselt oleksid võimalikult passiivsed.

Investeerimine võiks enamikel juhtudel olla pikaajaline, kuid kui häda käes, päästab välja ka olukordades, kus muid väljapääse ei ole. Siin muidugi tasub ära mainida, et näiteks, kui oled investeerinud väärtpaberiturul, siis alati ei pruugi olla võimalus kasumlikuks väljumiseks just siis, kui Sinul seda vaja oleks – ehk käib kaasas teatav riskifaktor ka siinpuhul.

Ehk meie soovitus oleks:

(1) koguda “täis” hädaabifond vastavalt Sinu riskitaluvusele (võiks siiski olla minimaalselt 3 kuud);

(2) leida vajalikud vahendid, et suunata raha kasvama ka väljaspool hädaabifondi;

(3) leida endale lisatulu, mida põhitöö kõrvalt teenida.

Esimene samm peaks tõesti olema kõikidele kohustuslik, aga halba ei tee ka järgnevate sammude järgmine.

See loob juba positiivsed eeldused selleks, et ükskõik, mis negatiivne uudis Sind tabab (praegusel näitel koondamine), siis oled teinud endast kõikoleneva, et edukalt raskused seljatada.

Ja kui tagasi tulla meie koondamise näite juurde, siis annab finantsiline kindlustunne aega tööturul oma võimalusi avastada ilma vajaduseta kohe esimene tööpakkumine vastu võtta.

Sest tegelikult ei ole koondamine alati nii negatiivne, kui see esialgu tunduda võib. Võibolla praegune tööandja lihtsalt ei osanudki väärtustada Sinu panust ettevõttesse. Mis tähendab, et nüüd on just ideaalne aeg leida tööandja, kes vastaks ka Sinu ootustele. Üldjuhul on selliseid uudiseid ka psühholoogiliselt keeruline vastu võtta ja muuhulgas tuleb tegeleda sellega, et tead enda väärtust ja oskad seda hinnata ka siis, kui teised seda ilmtingimata ei tee.

Ühest küljest pani kogu teema meid tõsiselt mõtlema tõepoolest seepärast, et mõistsime ja kogesime seda, kui oluline on hoida oma “mune” mitmes korvis.

Küll aga asja teine külg on see, et töötajate koondamisega ei kao ära olemasolev töömaht. Mis tähendab seda, et “allesjäänud” töötajad saavad üldjuhul enda kanda hulganisti rohkem ülesandeid, kui nende ametipositsioon ette näeb. Mis on jällegi… probleem.

Ja probleemile on kordades lihtsam lahendust leida (näiteks vabatahtlikult töökohta vahetada), kui on olemas finantsiline kindlustunne! Seega ükskõik, kummal pool lauda sa ka ei istuks, kõik taandub lõppkokkuvõttes sellele, kuidas Sina oled olnud suuteline oma rahaasju korraldama.

Päeva lõpuks on kogu töötamise mõte see, et Sa müüd oma aega ja teadmisi kellelegi teisele. Miks mitte seda teha kohas, kus tunned, et Sinu aeg ja teadmised on hinnas?

Seekord said mõtted kirja veidi filosoofilisemas võtmes, aga ehk pani ka mõnda teist mõtlema suuremale pildile! Uute kohtumisteni.

Jäta Kommentaar